Marina, uzdatnianie wody
Marina > DEZYNFEKCJA SZOKOWA > Stabilizowany

CHLOR SZOK - granulat - 1,2 kg

CHLOR SZOK - granulat - 1,2 kg
• IDEALNY PRZY PONOWNYM ODDANIU BASENU DO UŻYTKU
• OCZYSZCZA I ODBARWIA ZIELONĄ LUB MĘTNĄ WODĘ
• SZYBKO ROZPUSZCZALNY
MAŁE BASENY od 10 m3*
SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej wieczorem po zakończonej kąpieli, 150 g=10 m3
Rozsypać produkt bezpośrednio do basenu na jak największej powierzchni lub wolno wsypać produkt do skimmera